idirektori

iDirektori
ICU JPM Directory

Client's Charter

Client's Charter
Janji ICU JPM.

Staff Directory

Staff Directory
Maklumat Pegawai.

Tender / Quotation

Tender / Quotation
Muat Turun Borang.

SECURITY POLICY

DATA PROTECTION

 

Teknologi terkini termasuk enkripsi data dan penggunaan password adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan kepatuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

SECURITY STORAGE

 

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar keselamatan terbahagi kepada dua perkara seperti Perlindungan data dan Keselamatan Storan. Teknologi terkini termasuk enkripsi data dan penggunaan password adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan kepatuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Selain itu, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.