idirektori

iDirektori
ICU JPM Directory

Client's Charter

Client's Charter
Janji ICU JPM.

Staff Directory

Staff Directory
Maklumat Pegawai.

Tender / Quotation

Tender / Quotation
Muat Turun Borang.

DEPARTMENT LOGO

LOGO ICU

JPM

 

Motif / elemen dalam reka bentuk logo ini dihasilkan daripada motif / elemen muka taip (typeface / huruf) dengan pengolahan secara kreatif. Konsep pengolahan reka bentuk ini berdasarkan kepada Visi, Misi dan Aktiviti Utama ICU JPM.

 

Susun atur dan elemen yang ditonjolkan dalam reka bentuk mencerminkan tugas utama yang dilaksanakan ICU JPM sebagai Agensi Pusat yang menggerakkan pembangunan negara melalui amalan budaya kerja cemerlang dan tadbir urus yang baik.

 

Komponen kecemerlangan dalam reka bentuk logo ini diterjemahkan melalui gabungan karektor huruf I dan U menggunakan bentuk huruf Arial Black dan strok atau tanda bagus dan betul yang mewakili huruf C sesuai dengan fungsi dan etika kerja yang diamalkan ICU JPM.

 

Pemilihan penggunaan warna pada logo adalah mengikut warna yang terdapat pada Jalur Gemilang.

 

I : (Implementation, Intellect, Integrity)

 

Sikap bekerjasama dan profesional warga ICU JPM dalam mewujudkan organisasi yang mengamalkan budaya kerja cemerlang dan tadbir urus yang baik.

 

C : (Coordination, Convergence, Continuously)

 

Sifat proaktif dan berani warga ICU JPM dalam menjayakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.

 

U : (Unit, Unique, Understanding)

 

ICU JPM sebagai agensi pusat yang unggul dan berwibawa untuk melaksanakan tugas diamanahkan mengikut lunas-lunas kedaulatan undang-undang yang diperuntukkan kerajaan dan berteraskan falsafah yang dipegang ICU JPM.

 

 

Source : ICU JPM

Date Of Update : 1 April 2012

Motif / elemen dalam reka bentuk logo ini dihasilkan daripada motif / elemen muka taip (typeface / huruf) dengan pengolahan secara kreatif. Konsep pengolahan reka bentuk ini berdasarkan kepada Visi, Misi dan Aktiviti Utama ICU JPM. Susun atur dan elemen yang ditonjolkan dalam reka bentuk mencerminkan tugas utama yang dilaksanakan ICU JPM sebagai Agensi Pusat yang menggerakkan pembangunan negara melalui amalan budaya kerja cemerlang dan tadbir urus yang baik. Komponen kecemerlangan dalam reka bentuk logo ini diterjemahkan melalui gabungan karektor huruf I dan U menggunakan bentuk huruf Arial Black dan strok atau tanda bagus dan betul yang mewakili huruf C sesuai dengan fungsi dan etika kerja yang diamalkan ICU JPM. Pemilihan penggunaan warna pada logo adalah mengikut warna yang terdapat pada Jalur Gemilang. ICU JPM sebagai agensi pusat yang unggul dan berwibawa untuk melaksanakan tugas diamanahkan mengikut lunas-lunas kedaulatan undang-undang yang diperuntukkan kerajaan dan berteraskan falsafah yang dipegang ICU JPM.