idirektori

iDirektori
Direktori ICU JPM

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan
Janji ICU JPM.

Direktori Pegawai

Direktori Pegawai
Maklumat Pegawai.

Tender / Sebutharga

Tender / Sebutharga
Muat Turun Borang.

PIAGAM PELANGGAN

BAHAWA sesungguhnya, selaras dengan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan, kami akan sentiasa berkhidmat dengan cemerlang dalam menunaikan segala kewajipan demi memenuhi ketetapan-ketetapan jabatan seperti berikut:


1.
Menyampaikan Maklumat Mengenai Dasar, Strategi Dan Program-program Kerajaan Dengan Jelas Dan Tepat Kepada Kumpulan Sasar
2.
Menyedia Dan Mengedarkan Minit-minit Mesyuarat Utama Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja
3.
Menyediakan Laporan Status dan Prestasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Kepada Stakeholders dan Pengurusan Tertinggi Setiap Bulan
4.
Menyediakan Cadangan Senarai Projek-Projek Kecil Pembangunan Untuk Kelulusan Pelaksanaan Tahun Berikutnya Selewat-lewatnya Pada 1 November Tahun Semasa
5.
Mengeluarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Program / Projek / Bekalan / Sumbangan Kepada Agensi / Unit Pelaksana Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Setelah Kelulusan Diterima
6.
Melaksanakan Dan Menyiapkan Projek-projek Kecil Pembangunan Bernilai RM200,000.00 Ke Bawah Dalam Tempoh Selewat-lewatnya 6 Bulan Dari Tarikh Surat Kuasa Dikeluarkan
7.
Mengemukakan Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Program / Projek dan Perbelanjaan Sebelum 10 hb Setiap Bulan
8.
Memberi Maklumbalas Pertanyaan / Aduan Yang Diterima Dalam Masa Tiga (3) Hari
9.
Menjana Senarai Profil Ketua Isi Rumah (KIR) Miskin / Miskin Tegar Daripada eKasih Dalam Masa Dua (2) Hari Bekerja Selepas Perbincangan Dan Persetujuan Mengikut Jenis Dan Kategori Maklumat Yang Diperlukan Oleh Jabatan / Agensi Pemberi Bantuan
10.
Memproses Bayaran / Tuntutan Yang Lengkap Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Terimaan Seksyen Kewangan

Jika Atas Sebab-sebab Tertentu Kami Tidak Dapat Menunaikan Tanggungjawab Dalam Tempoh Yang Dijanji Seperti Di Atas, Kami Akan Dengan Serta-merta Memberi Jaminan Kepada Pelanggan Berkenaan Untuk Melaksanakannya Dalam Masa Yang Dipersetujui.


"BERILTIZAM BERBAKTI"

Piagam pelanggan. Memaparkan janji janji pejabat pembangunan persekutuan pulau pinang dalam menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan