idirektori

iDirektori
Direktori ICU JPM

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan
Janji ICU JPM.

Direktori Pegawai

Direktori Pegawai
Maklumat Pegawai.

Tender / Sebutharga

Tender / Sebutharga
Muat Turun Borang.

PROFIL JABATAN

VISI DAN MISI

 

VISI

 

Agensi pusat yang unggul dan berwibawa dalam Memantau Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Negara.

 

MISI

 

Agensi pusat yang menggerakkan pembangunan negara melalui Penyelarasan, Pengesanan dan Penilaian Dasar, Program dan Projek dengan mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang dan Tadbir urus yang baik.

 

MOTO

 

MOTO

 

 

PUNCA KUASA

 

(i) P.U.(A)203 Akta Tugas-tugas Menteri 1969.

 

(ii) Perintah Menteri-menteri Kerajaan Persekutuan 2009.

 

(iii) Arahan No. 1, 2010 Majlis Tindakan Negara.

 

(iv) Keputusan Jemaah Menteri.

 

(v) Arahan Pentadbiran YBhg. Ketua Setiausaha Negara dan Lain-lain.

 

(vi) Arahan YAB Perdana Menteri dan YAB Timbalan Perdana Menteri yang di keluarkan dari semasa ke semasa.

 

 

Sumber : ICU JPM

Tarikh Kemaskini : 1 April 2017

VISI DAN MISI. VISI, Agensi pusat yang unggul dan berwibawa dalam Memantau Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Negara. MISI, Agensi pusat yang menggerakkan pembangunan negara melalui Penyelarasan, Pengesanan dan Penilaian Dasar, Program dan Projek dengan mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang dan Tadbir urus yang baik.